cover_diensten

Debiteurenbeheer op locatie

Al uw klanten betalen op tijd. Dat is de wens van iedere ondernemer die facturen verstuurt.

Een gezonde debiteurenportefeuille waarborgen is absoluut mogelijk, maar het gaat niet vanzelf. Het vergt frequent onderhoud, communicatieve vaardigheden, vrij van emotie, commercieel inzicht, vastleggen van acties en soms ook nog wat geduld. Debiteurenbeheer is veel meer dan standaard brieven genereren uit uw boekhouding.

Salvors ondersteunt meerdere klanten met het op orde houden van openstaande facturen en het waarborgen van een gezonde liquiditeitspositie.

Salvors ondersteuning Debiteurenbeheer: Wat ontvangt u ervoor terug?

  • Zichtbare verlaging openstaande posten binnen korte periode
  • Productie werkzaamheden: Wij rapporteren gespreksnotities, verzonden / ontvangen e-mail chronologisch per debiteur in een totaal overzicht.
  • Management rapportages: heldere overzichten van debiteuren posities en ouderdomsanalyse indeling op week, klachten registraties, verloop daling saldo per periode


Indien u beschikt over een debiteurenbeheer programma waarin bovengenoemde opties voorradig zijn, werken wij vanuit uw systeem. 

Indien er geen systeem beschikbaar is, dan brengen wij ons eigen debiteurenbeheer SALVO mee.