cover_diensten

Nationale incasso

Wij beschikken over een netwerk van incasso bureaus en deurwaarders. Dit netwerk ligt verspreid over Nederland. Dit stelt u als schuldeiser in staat om zo dichtbij mogelijk bij uw debiteur te komen met behulp van een incasso correspondent.

Lokale druk verhoogt de kans op snellere betaling. Maar ook het verkrijgen van lokale informatie is aannemelijker wanneer er sprake is van vertegenwoordiging in dezelfde regio.

Wij zien doorlopend toe op de behandeling van de incasso dossiers. Wij beantwoorden vragen en sturen bij indien nodig.

Uw makelaar in incasso is uw contactpersoon en is altijd bereikbaar per telefoon danwel per e-mail.

“Uw makelaar in incasso. Niet in vaste dienst, maar altijd tot uw dienst”

De toegevoegde waarde van uw makelaar in incasso:

  • Buying power: Wij plaatsen namens meerdere partijen incasso dossiers bij een correspondent. Hierdoor kunnen wij meer eisen stellen waarvan u profiteert.
  • Transparant in prijsafspraken: Geen financiële verrassingen achteraf. Aan u wordt altijd toestemming gevraagd wanneer er sprake is van additionele kosten
  • Tijdsbesparing: Terwijl u bezig bent met uw eigen debiteurenbeheer, zorgt uw makelaar voor uw incasso dossiers